Filosofiska institutionen

Läsgrupper

Metaontologi

Läsgruppen i metaontologi träffas varannan vecka i institutionens lunchrum för att diskutera nya artiklar och bokkapitel om metaontologi och liknande metafysiska frågor. Läsgruppen är del av projektet Varats lätthet.

Kontakta Matti Eklund eller Jonathan Shaheen om du vill vara med i gruppens mejlinglista.

För tidigare och kommande läsgruppsträffar, se kalendariet.

Normativitet

Läsgruppen i normativitet träffas efter utskick av kallelse för att diskutera nya artiklar och bokkapitel om (meta)normativitet. Läsgruppen är del av projektet Normativitetens olika former.

Kontakta Matti Eklund eller Daniel Fogal om du vill vara med i gruppens mejlinglista.

För tidigare och kommande läsgruppsträffar, se kalendariet.

Rättsfilosofi

Läsgruppen i rättsfilosofi träffas vanligen varannan torsdag 16-18 i rum Eng2-1022 för att diskutera artiklar och bokkapitel inom olika delar av rättsteori och rättsfilosofi.

Kontakta Patricia Mindus om du vill vara med i gruppens mejlinglista.

För tidigare och kommande läsgruppsträffar, se kalendariet.