Kontakta oss

Besöksadress

Filosofiska institutionen ligger i centrala Uppsala bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Engelska parken - Humanistiskt centrum. Hitta till institutionen (Google Maps).

Besöksadressen är Humanistiskt centrum, hus 2, Thunbergsvägen 3H. Karta över Humanistiskt centrum.

Postadress och telefon

Postadress

Filosofiska institutionen
Uppsala universitet
Box 627
751 26 Uppsala

Telefon

018-471 00 00 (växel) eller 018-471 + ankn. (direkt)

Studentexpedition och kursadministration

Kursadministration: Ulrika Valdeson
Rum: Eng2-2058
Telefonnummer: 018-471 72 99
Öppettider: må-to, kl. 9.00-11.30 och 13-15

Ämnesansvariga

Estetik

Elisabeth Schellekens Dammann

Filosofins historia

Pauliina Remes

Praktisk filosofi

Folke Tersman

Teoretisk filosofi

Matti Eklund

Prefekt och studierektorer

Prefekt

Matti Eklund

Stf prefekt

Sharon Rider

Studierektor (grundnivå och avancerad nivå)

Rysiek Sliwinski

Studierektor (forskarnivå)

Elisabeth Schellekens Dammann

Administration

Ekonomiansvarig

Susanne Gauffin

Lika villkorsombud

Folke Tersman

HR-generalist

Anna Gustafsson

Skyddsombud

Tomas Ekenberg

Webbadministratör

Johan Löfström