Student

Filosofiska institutionen

Student

Välkommen som student till Filosofiska institutionen! På de här sidorna hittar du kursinformation på sidan Terminens kurser och praktisk information om studentexpedition, kontaktpersoner, studentkonto, registrering, och CSN.

Här hittar du också information om universitetets och institutionens förhållningssätt till fusk och plagiat.

För dig som läser på C- och M-nivå finns allmän information om seminarier, uppsatsskrivande och om att registrera uppsatser i DiVA på sidan CM-nivå.

Information om praktik på Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA), hittar du på sidan KOSA.

På sidan Forskarutbildning hittar du allmänna kursplaner och information om forskarutbildningskurser.

Under sidan Filosofilänkar hittar du länkar till bl.a. Filosofiska föreningen och till de svenska filosofiska tidskrifterna Filosofisk tidskrift och Tidskrift för politisk filosofi.