Filosofiska institutionen

Student

Filosofiska institutionen

Student

Välkommen som student till Filosofiska institutionen! På de här sidorna hittar du kursinformation på sidan Terminens kurser och praktisk information om studentexpedition, kontaktpersoner, studentkonto, registrering, och CSN.

Här hittar du också information om universitetets och institutionens förhållningssätt till fusk och plagiat.

Masterstudenter har möjlighet att publicera sin uppsats i DiVA. Läs om hur det går till

Information om praktik på Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA), hittar du på sidan KOSA.

Under sidan Filosofilänkar hittar du länkar till bl.a. Filosofiska föreningen och till de svenska filosofiska tidskrifterna Filosofisk tidskrift och Tidskrift för politisk filosofi.

Workshop inför konferensen Women in Philosophy – Philosophy in Action

I maj 2017 hålls konferensen ”Women in Philosophy – Philosophy in Action” vid Uppsala universitet. Under konferensen kommer det att finnas möjlighet för studenter på alla nivåer att hålla kortare presentationer eller diskutera idéer för kommande projekt.

I samband med detta anordnas en studentledd workshop för kvinnliga studenter med uppstart fredag den 16:e december, 16.15 (2-1022). Vi ordnar med fika!