Konstens ursprung: natur eller kultur? 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 6 oktober 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-50508 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 60 högskolepoäng inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Vissa terminer kan kursen undervisas på engelska beroende på lärartillgänglighet.

Om kursen

Målet för kursen är att få större förståelse för huruvida konsten enbart är en kulturell produkt eller om den (också) är ett uttryck för något som är en del av människans säregna natur. Vi angriper den centrala frågeställningen tvärvetenskapligt. Vi undersöker bland annat följande frågor: vad lär grottkonsten oss om hur vår kapacitet för symboliskt tänkande utvecklades? Hur förklarar vi varför så många olika kulturer värderar bland annat symmetri, proportion, regelbundna mönster, med mera? Varför känner vi empati för fiktiva karaktärer?

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 7351

Ulrika Valdeson ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99