Välkommen

Filosofiska institutionen

Läsa filosofi VT 2023?


Mellan 15 september och 17 oktober kan du söka till vårens kurser. Om att läsa filosofi.

Nyare kurser

Distanskurser

30-poängskurser

Valbara och tematiska kurser

Estetik B, Praktisk filosofi A–C, och Teoretisk filosofi A–C innehåller valbara och tematiska delkurser. Se utbudet av valbara och tematiska kurser VT 2023.

Senast uppdaterad: 2022-09-19