Välkommen

Filosofiska institutionen

Plugga filosofi våren 2021?


Mellan 15 september och 15 oktober kan du söka till vårens kurser och program. Om att läsa filosofi.  

Läs mer om och sök till

Nya kurser

valbara och tematiska kurser

Vissa moment av Estetik B och C, Praktisk filosofi A–C, Teoretisk filosofi A–C och masterprogrammen består av valfria och tematiska kurser. Se vårens utbud av valbara och tematiska kurser.