Välkommen

Filosofiska institutionen

Läsa filosofi VT 2022?


Mellan 15 september och 15 oktober kan du söka till vårens kurser. Om att läsa filosofi.

Nya kurser

30-poängskurser

valbara och tematiska kurser

Estetik B, Praktisk filosofi A–C, och Teoretisk filosofi A–C innehåller valbara och tematiska delkurser. Se utbudet av valbara och tematiska kurser VT 2022.

Senast uppdaterad: 2021-09-14