Upplägg och sektioner

Filosofidagarna är preliminärt indelade i följande sektioner:

 • Estetik
 • Etik
 • Feministisk filosofi
 • Fenomenologi och Existentialism
 • Filosofins historia
 • Kunskaps- och vetenskapsteori
 • Logik och språkfilosofi
 • Medvetandefilosofi
 • Metafysik
 • Politisk filosofi
 • Rättsfilosofi
 • Värdeteori

Tiden för varje föredrag är 25 minuter inklusive diskussion.

Till varje sektion finns en inbjuden talare, som har dubbel tid. För information om inbjudna talare, se rubriken Inbjudna talare.


Till högst upp på sidan

Inbjudna talare


Till högst upp på sidan

Anmälan, presentationer och abstracts

Anmälan

Sista anmälningsdag var 15 juni 2017.

Presentationer och abstracts

Vill du göra en presentation på Filosofidagarna skickar du en abstract på 400 ord till mejladressen abstracts-filosofidagarna2017@filosofi.uu.se. Vi måste ha fått in din abstract senast 15 april 2017 för att kunna behandla den. Det underlättar för oss om du i ämnesraden i mejlet anger vilken sektion ditt föredrag skall räknas till. Sektionerna finns uppräknade under rubriken Upplägg och sektioner. Eftersom vi räknar med många föredrag så kommer alla abstracts att referee-granskas och ett visst urval att göras.


Till högst upp på sidan

Konferensavgift
 • Konferensavgiften är 200 kr
 • Kostnaden för konferensmiddagen den 26 augusti är 350 kr

Betalningen skall ha inkommit senast 15 juni 2017.

Beloppen sätts in på Plusgiro 628701-5. Ange ditt namn i meddelandefältet.

För betalningar från utlandet gäller:

 • IBAN: SE26 9500 0099 6026 0628 7015
 • Swift: NDEASESS


Till högst upp på sidan