Normativitetens olika former

Projektbeskrivning

Projektets huvudfråga är vad är normativitet?

Vi undersöka denna fråga genom att titta på olika former av (påstådd) normativitet. Medan traditionellt många diskussioner om normativitet förs inom metaetiken vill vi även jämföra exempelvis estetik, epistemologi och språkfilosofi.

Allmänt så undersöker vi om det finns väldigt olika former av normativitet, samt, om så, vad som förenar dem respektive skiljer dem åt.

Frågan om vad normativitet är kan delas upp i två. Det finns dels en språkfilosofisk fråga om vad som särskiljer normativt språk, och dels en metafysisk fråga om vad som särskiljer normativitet som metafysiskt fenomen. Båda dessa frågor vilar, som formulerade, på antaganden en del kan vilja ifrågasätta: att det finns något som är karakteristiskt för allt normativt språk som sådant respektive att det finns något som karakteriserar all metafysisk normativitet och endast det. Dessa antaganden kan ifrågasättas.

En läsgrupp som träffas varannan vecka studerar artiklar och bokkapitel av relevans för projektet.

Seminarier, konferenser och workshops

Regelbundna seminarier, konferenser och workshops hålls i anslutning till projektet.

Seminarier

2016

  • 1 september 2016: Anna Bergqvist, Manchester Metropolitan University, "Thick Concepts and Action-Oriented Perception"
  • 9 juni 2016: Billy Dunaway, University of Missouri-St. Louis, "Grounds of Knowledge: Epistemological Motivations for Anti-realism"
  • 28 april 2016: Teemu Toppinen, University of Helsinki, "Non-Naturalism and Normative Supervenience"

2015

  • 20 december 2015: Jonas Olson, Stockholms universitet, "Nihilism and the Epistemic Profile of Moral Judgment"
     

Konferenser och workshops

2017

2016

Senast uppdaterad: 2021-12-07