Romanen och den filosofiska argumentationens natur

En studie av Iris Murdochs, Martha Nussbaums och Cora Diamonds litteraturfilosofiska arbeten

Iris Murdoch, Martha Nussbaum, och Cora Diamond har alla diskuterat skönlitteraturens funktion i filosofisk argumentation. De delar en tanke om att vissa aspekter av filosofin inte kan kommuniceras hur som helst och att skönlitteraturen är, eller åtminstone bör vara, ett viktigt ”redskap” för den filosofiska argumentationen. Frågan som är om det finns någon särskild sorts filosofisk ”insikt” som kräver en särskild litterär form för att bli explicerad; och om detta då i sin tur kräver en revidering av vad det är som vi kallar, och accepterar som, argumentation? Projektets ledande frågor är: (1.) På vilka sätt, och av vilka skäl, kan skönlitteraturen tillskrivas en särskild roll som forum för och form av filosofisk reflektion? (2.) Finns det särskilda filosofiska frågor och problem som kräver en skönlitterär form för att det skall kunna bearbetas? (3.) På vilka sätt och varför problematiseras våra vedertagna teorier om filosofisk argumentation och om kommunikationen av filosofiskt innehåll av dessa diskussioner om filosofins förhållande till skönlitteraturen? För att bearbeta dessa frågor kommer projektet att granska Murdochs filosofiska och skönlitterära författarskap, och den vidare debatt om dessa som förts av bl.a. Martha Nussbaum och Cora Diamond. Utifrån Diamonds kritiska hållning till Nussbaums arbeten skall hennes problematiserande analys av våra vedertagna uppfattningar av vad argumentation och reflektion egentligen är studeras.

Projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Kontakt: Niklas Forsberg.

Senast uppdaterad: 2021-12-07