Varats lätthet: en metaontologisk undersökning

Projektbeskrivning

Ontologiska dispyter – dispyter rörande vad som existerar – är bland de mest centrala traditionella dispyterna inom filosofin. Den iver med vilken ontologiska frågor debatteras möts emellertid ofta med skepsis. Att debattera huruvida vanliga objekt som bord existerar verkar för många suspekt, även om deltagare i sådana debatter ser dem som av centralt filosofiskt intresse. Detta har lett till ett ökande intresse för metaontologi, studiet av vad ontologiska frågor egentligen är. Kanske kan man göra framsteg inom ontologin, och för den delen i filosofi mer allmänt, genom att ställa den mer grundläggande frågan vad existens är till att börja med.

En metaontologisk teori, förknippad med exempelvis Rudolf Carnap, är att ontologiska frågor i någon mening saknar djup och lätt kan besvaras. Kalla detta teorin om varats lätthet, eller i korthet lätthetsteorin. Enligt lätthetsteorin är det i många fall så att när vi väl förstår vad det är för objekt av ett visst slag att existera, så kan vi inse att det verkligen finns objekt av detta slag, samt att den motsatta övertygelsen bygger på en missuppfattning. Är någon form av lätthetsteorin korrekt, och vad är konsekvenserna av (en rimlig version av) lätthetsteorin? Idén bakom projektet är att grundligt undersöka dessa frågor, samt att undersöka kopplingarna mellan metaontologin och vad som försiggår i specifika ontologiska debatter. Målet är att utveckla en försvarbar lätthetsteori och undersöka dess konsekvenser för olika specifika ontologiska dispyter.

Seminarier, konferenser och workshops

Regelbundna seminarier och workshops kommer att hållas i anslutning till projektet.

Seminarier

2017

  • 16 mars 2017: Bruno Whittle, University of Glasgow, “Exceptional Logic”

2016

  • 1 juni 2016: Jon Litland, University of Texas, Austin, "Ways of Ground"
  • 25 februari 2016: Donnchadh O'Conaill, University of Helsinki, "Grounding as Fact-Constitution"

2015

Konferenser och workshops

2017

2016

2015

Senast uppdaterad: 2021-12-07