Hägerströmföreläsningarna

Initiativet till föreläsningsserien “Hägerströmföreläsningarna” togs av den tidigare professorn i teoretisk filosofi Stig Kanger. Tanken var att en internationellt erkänd filosof skulle bjudas in för att under en veckas tid ge fem föreläsningar med ett gemensamt tema samt att i samband med detta träffa lärare och doktorander vid institutionen för diskussioner och umgänge. Serien inleddes 1970 med Konrad Marc-Wogau (även han tidigare professor i teoretisk filosofi i Uppsala) som den första föreläsaren. Listan på hägerströmföreläsare omfattar många av nittonhundratalets mest framstående filosofer, såsom W. V. Quine, David Lewis, Alonzo Church, Amartya Sen, Donald Davidson, Martha Nussbaum och Hilary Putnam.

Hägerströmföreläsningarna gavs varje år fram till 2009, därefter ges de vartannat år. Fr.o.m. 2017 är antalet föreläsningar tre.

Hägerströmföreläsningar

2023
Robert Hopkins
Sensory Imagining
28, 29 och 31 mars

2022
Wlodek Rabinowicz
Incommensurability in Value, Put to Work
3–5 maj

2020 (flyttat till 2021)
Karen Bennett
Building, Causing, and the Nonfundamental
18–20 mars (17–19 mars 2021)

2017
Kendall Walton
Abstraction and Aboutness in the Arts
11–13 december

2015
Rae Langton
Accomodating Injustice
30 november–4 december

2013
Timothy Williamson
Logic as Metaphysics
16-20 september
Abstract

2011
Michael J. Zimmerman
Reconsidering the Moral Significance of Ignorance
10-14 oktober

2009
Bas van Fraassen
The Empirist Alternative
31 maj-4 juni

2008
Simon Blackburn
Pragmatists versus Frege: from Berkeley to Putnam
31 mars-4 April

2007
Allan Gibbard
Meaning as a Normative Concept
28 maj-1 juni

2006
Ian Hacking
Five lectures: Kinds of people: moving targets; Autism: the very earliest days; Autism now, Obesity – where did the Body-Mass Index come from?; Nietzsche: “Unspeakably more depends on what things are called than on what they are”.
13-17 november

2005
John McDowell
Mind in Action
23-27 maj

2004
Marie McGinn
Wittgenstein’s Early Philosophy of Logic and Language
19-23 april

2003
Julia Annas
Virtue Ethics
19-23 maj

2002
Christine Korsgaard
Self-Constitution: Action, Identity, and Integrity
25-29 november

2001
Richard Jeffrey
From Logical Empiricism To Radical Probabilism
16-22 maj

2000
M. J. Cresswell
Telling It Like It Isn’t: The Importance of Falsity
15-18 maj

1999
Margaret A. Boden
Creativity, Life and Mind
26-29 april

1997
Hidé Ishiguro
On Reference and Interpretation: Some Reflections on Frege’s Context Principle
2-7 juni

1996
Judith Jarvis Thomson
Scepticism About Morality
15-19 april

1995
Martha C. Nussbaum
The Emotions
maj

1994
John Broome
Weighing Lives
11-15 april

1993
D. Hugh Mellor
Causality
29 mars-2 april

1991
Richard M. Hare
Ethical Theories: A Taxonomy
23-28 september

1990
Hilary Putnam
Does Philosophy Have a Future?
26-30 mars

1989
Sören Halldén
Det förbryllade djuret: begreppsutveckling och evolutionär kunskapsteori
10-13 april

1988
David Kaplan
Word and Belief
9-13 april

1987
Dagfinn Føllesdal
Mening og Erfaring
2-6 februari

1985
Saul Kripke
Time and Identity
9-12 december

1984
Wilhelm K. Essler
Some Notes on Induction, or Presystematic Considerations Concerning the Presuppositions of Induction and the Realm of Application of Methods of Inductive Logic in Induction.
2-6 april

1983
Jaakko Hintikka
Verum Organum, or the True Logic of Scientific Discovery
16-20 maj

1981
Ingemar Hedenius
Sokrates och Jesus
7-11 december

1980
Donald Davidson
Towards a Unified Theory of Meaning and Action

1979
Erik Stenius
Semantik och Evidens
14-18 maj

1978
Amartya Sen
Welfare and Rights
12-15 april

1977
David Lewis
Causal Explanation
24 maj-2 juni

1976
Alonzo Church
Comparison of Russell’s Resolution of the Semantical Antinomies with That of Tarski
23-30 mars

1975
Peter Geach
The Virtues
16-23 april

1974
Patrick Suppes
Probabilistic Metaphysics
9-18 januari

1973
Willard Van Orman Quine
The Roots of Reference

1972
Georg Henrik von Wright
Kausalitet och Frihet
28 januari-9 februari

1971
Konrad Marc-Wogau
Axel Hägerström och Uppsalaskolan

Senast uppdaterad: 2023-03-14