Avhandlingar 1998–

Publikationer

 • Martínez Marín, Irene

  Aesthetic Valuing and the Self

  2023.

  Doktorsavhandling, sammanläggning

  Open access
 • Wallbank, Rebecca

  Trust in Aesthetic Testimony

  2021.

  Doktorsavhandling, monografi

  Open access
 • Ekholm, Rikard

  Identical, But Still Different: On Artistic Appropriation in Visual Art

  2012.

  Doktorsavhandling, monografi

 • Flodin, Camilla

  Att uttrycka det undanträngda: Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning

  2009.

  Doktorsavhandling, monografi

 • Arketeg, Åsa

  An Aesthetics of Resistance:: The Open-Ended Practice of Language Writing

  2007.

  Doktorsavhandling, monografi

 • Axelsson, Karl

  The Sublime: Precursors and British Eighteenth-Century Conceptions

  2007.

  Doktorsavhandling, monografi

 • Bengtsson, Staffan

  Herders hieroglyf: Om den okända metoden i hans författarskap

  2004.

  Doktorsavhandling, monografi

 • Carlsson, Anna-Lena

  ’’... is it hunger or superabundance that has here become creative?’’: Nietzsche on Creativity in Art and Life

  2004.

  Doktorsavhandling, monografi

 • Redin, Johan

  Ars inventrix: En studie av Friedrich von Hardenbergs (Novalis') paraestetiska projekt

  2003.

  Doktorsavhandling, monografi

 • Elam, Katarina

  Emotions as a mode of understanding: An essay in philosophical aesthetics

  2001.

  Doktorsavhandling, monografi

 • Nyberg, Kurt Wolmar

  Omvänt perspektiv i bildkonst och kontrovers: En kritisk begreppshistoria från det gångna seklet

  2001.

  Doktorsavhandling, sammanläggning

 • Cooper, Ruth

  Choragraphies for a new age: On deconstrucion, on Heidegger, on the new psychoanalysis

  1999.

  Doktorsavhandling, sammanläggning

 • Entzenberg, Claes

  Metaphor as a mode of interpretation: An essay on interactional and contextual sense-making processes, metaphorology, and verbal arts

  1998.

  Doktorsavhandling, sammanläggning

 • Säätelä, Simo

  Aesthetics as grammar: Wittgenstein and post-analytic philosophy of art

  1998.

  Doktorsavhandling, sammanläggning

Avhandlingar 1966–1997

1996

Gao JIANPING. The Expressive Act in Chinese Art. From Calligraphy to Painting

1995

Mohamed ABUSABIB. African Art. An Aesthetic Inquiry

1993

Sung-Bong PARK. An Aesthetics of the Popular Arts. An Approach to the Popular Arts from the Aesthetic Point of View

1988

Lars-Olof ÅHLBERG. Realismbegrepp i litteratur och konst. En idéhistorisk och konstfilosofisk studie

1987

Michael JAMES. Reflections and Elaborations upon Kantian Aesthetics

1983

Tommie ZAINE. Radikal 30-tals humanism. En studie över Per Meurlings tidiga kultur- och litteraturkritik med tonvikt på åren 1933-36

1981

Wolfgang SCHLYTER. Industrierealismus. Zum Problem der Stilbetrachtung auf dem Bereich der Kulturindustriewarenproduktion

1975

Elisabeth LILJEDAHL. Stumfilmen i Sverige - kritik och debatt. Hur samtiden värderade den nya konstarten

1966

Göran SÖRBOM. Mimesis and Art. Studies in the Origin of an Early Development of an Aesthetic Vocabulary

Senast uppdaterad: 2022-01-01