Avhandlingar 1998–

Publikationer

 • Wallbank, Rebecca

  Trust in Aesthetic Testimony

  Doktorsavhandling, monografi

  Open access
 • Ekholm, Rikard

  Identical, But Still Different: On Artistic Appropriation in Visual Art

  Doktorsavhandling, monografi

 • Flodin, Camilla

  Att uttrycka det undanträngda: Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning

  Doktorsavhandling, monografi

 • Arketeg, Åsa

  An Aesthetics of Resistance:: The Open-Ended Practice of Language Writing

  Doktorsavhandling, monografi

 • Axelsson, Karl

  The Sublime: Precursors and British Eighteenth-Century Conceptions

  Doktorsavhandling, monografi

 • Bengtsson, Staffan

  Herders hieroglyf: Om den okända metoden i hans författarskap

  Doktorsavhandling, monografi

 • Carlsson, Anna-Lena

  ’’... is it hunger or superabundance that has here become creative?’’: Nietzsche on Creativity in Art and Life

  Doktorsavhandling, monografi

 • Redin, Johan

  Ars inventrix: En studie av Friedrich von Hardenbergs (Novalis') paraestetiska projekt

  Doktorsavhandling, monografi

 • Elam, Katarina

  Emotions as a mode of understanding: An essay in philosophical aesthetics

  Doktorsavhandling, monografi

 • Nyberg, Kurt Wolmar

  Omvänt perspektiv i bildkonst och kontrovers: En kritisk begreppshistoria från det gångna seklet

  Doktorsavhandling, sammanläggning

 • Cooper, Ruth

  Choragraphies for a new age: On deconstrucion, on Heidegger, on the new psychoanalysis

  Doktorsavhandling, sammanläggning

 • Entzenberg, Claes

  Metaphor as a mode of interpretation: An essay on interactional and contextual sense-making processes, metaphorology, and verbal arts

  Doktorsavhandling, sammanläggning

 • Säätelä, Simo

  Aesthetics as grammar: Wittgenstein and post-analytic philosophy of art

  Doktorsavhandling, sammanläggning

Avhandlingar 1966–1997

1996

Gao JIANPING. The Expressive Act in Chinese Art. From Calligraphy to Painting

1995

Mohamed ABUSABIB. African Art. An Aesthetic Inquiry

1993

Sung-Bong PARK. An Aesthetics of the Popular Arts. An Approach to the Popular Arts from the Aesthetic Point of View

1988

Lars-Olof ÅHLBERG. Realismbegrepp i litteratur och konst. En idéhistorisk och konstfilosofisk studie

1987

Michael JAMES. Reflections and Elaborations upon Kantian Aesthetics

1983

Tommie ZAINE. Radikal 30-tals humanism. En studie över Per Meurlings tidiga kultur- och litteraturkritik med tonvikt på åren 1933-36

1981

Wolfgang SCHLYTER. Industrierealismus. Zum Problem der Stilbetrachtung auf dem Bereich der Kulturindustriewarenproduktion

1975

Elisabeth LILJEDAHL. Stumfilmen i Sverige - kritik och debatt. Hur samtiden värderade den nya konstarten

1966

Göran SÖRBOM. Mimesis and Art. Studies in the Origin of an Early Development of an Aesthetic Vocabulary

Senast uppdaterad: 2022-01-01