Estetik

Det högre seminariet

Det högre seminariet i estetik är ett forum för diskussion och debatt för forskare inom filosofisk estetik med fokus på inbjudna gästföreläsare (både från Sverige och från utlandet) och deras forskning. Olika ämnen inom konstfilosofi, filosofisk estetik men även närliggande områden (t.ex. konst-, litteratur-, och musikvetenskap, praktisk filosofi, neuro-estetik) behandlas.

Följande har talat på seminariet de senaste terminerna: Angela Breitenbach (Cambridge), Anne Eaton (Chicago), Aris Fioretos (Södertörn), Göran Hermerén (Lund), John Hyman (Oxford) och Jenefer Robinson (Cincinnati). 

För seminarieprogram, se sidan Kalendarium.

Doktorandseminariet

Doktorander och forskare träffas två gånger per termin på Doktorandseminariet i estetik. Här presenterar doktoranderna pågående avhandlingsarbeten.

För seminarieprogram, se sidan Kalendarium.