Praktisk filosofi

Till forskningsseminariet i praktisk filosofi hör för närvarande följande forskare: Erik Carlson (professor), Jens Johansson (docent), Patricia Mindus (docent) och Folke Tersman (innehavare av lärostolen i praktisk filosofi).

Till gruppen är även fem doktorander knutna: Emil Andersson (Rawls’ begrepp om public reason), Karl Ekendahl (välfärd och tid), Magnus Jedenheim-Edling (frågor som rör överdeterminering), Guilherme Marques Pedro (asymmetri inom rättighetsteori), Victor Moberger (Mackies misstagsteori), Sebastian Reyes Molina (icke-epistemiska övervägningar i bevisvärdering) och Simon Rosenqvist (utilitarism).

Erik Carlsons huvudsakliga intressen ligger inom axiologi, normativ etik, särskilt konsekvensialism, fri vilja och moraliskt ansvar, samt beslutsteori. Han har även forskat inom metafysik och kunskapsteori. Hans publikationer omfattar boken Consequentialism Reconsidered (Kluwer, 1995) och han är författare till ett stort antal (över 30) artiklar i internationella fackgranskade tidskrifter, samt många artiklar och recensioner i andra tidskrifter och samlingsvolymer. Hans senare arbeten inkluderar “The Small-Improvement Argument Rescued”, Philosophical Quarterly 61 (2011), “Non-Archimedean Extensive Measurement with Incomparability”, Mathematical Social Sciences 62 (2011), and “Generalized Extensive Measurement for Lexicographic Orders”, Journal of Mathematical Psychology 54 (2010), “Vagueness, Incomparability, and the Collapsing Principle”, Ethical Theory and Moral Practice 16 (2013), and “’Good’ in Terms of ‘Better’”, (Noûs, DOI: 10.1111/nous.12061).

Jens Johansson arbetar främst inom metafysik och etik. Han har ett särskilt intresse inom områden som inbegriper dessa båda områden, till exempelfilosofiska frågor kring döden, personlig identitet, religionsfilosofi, samt frågor om välbefinnande och tid. Bland annat inkluderar hans publikationer artiklar som “What is Animalism?”, Ratio (2007), “Non-Reductionism and Special Concern”, Australasian Journal of Philosophy (2007), “Kaufman’s Response to Lucretius”, Pacific Philosophical Quarterly (2008), “Being and Betterness”, Utilitas (2010), and “Parfit on Fission”, Philosophical Studies (2010). Han är medredaktör till Oxford Handbook of Philosophy of Death (Oxford University Press, forthcoming) tillsammans med B. Bradley och F. Feldman. Hans nuvarande forskning är inriktad på välbefinnande (särskilt preferentialism) och religionsfilosofi.

Patricia Mindus forskar främst inom politisk teori och rättsfilosofi (med speciell kompetens inom medborgarskap och EU rätt). Hon är för närvarande ordförande i svenska sektionen av IVR, det internationella organet för rättsfilosofi. Hon har bl.a. författat en prisbelönt bok om den svenske filosofen Axel Hägerström: A Real Mind. The Life and Work of Axel Hägerström (2009). Hennes senaste publikationer inkluderar The Legacy of John Austin’s Jurisprudence, tillsammans med Michael D.A. Freeman (2012), Cittadini e non (Firenze University Press 2014), Axel Hägerström and Modern Social Thought tillsammans med Stephen P. Turner och Sven Eliaeson (2014), samt redaktörskap av specialnummer i tidskrifter som Legisprudence (2013:1) och German Law Journal (2014:5). Hon leder forskningsprojektet Arbitrary Law-making in Today’s Citizenship and Border Control Policies, forskningsnoden KUSKO och forskningsprojektet Civis Sum.

Folke Tersman utsågs till innehavaren av lärostolen i praktisk filosofi 2008, och har tidigare arbetat på Auckland University, Nya Zeeland, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga intressen är metaetik, kunskapsteori och språkfilosofi och han är författare bland annat till boken Moral Disagreement (New York: Cambridge University Press, 2006) som utforskar de meta-etiska konsekvenserna av moralisk oenighet. Han fortsätter att fokusera på frågor som rör oenighet, både i etik och i andra filosofiska områden, samt på vissa meta-filosofiska frågor om vilken roll intuitioner spelar i filosofisk argumentation. Några av hans senare arbeten är “The Reliability of Moral Intuitions: A Challenge from Neuroscience”, Australasian Journal of Philosophy 86 (2008), “The Case for a Mixed Verdict on Ethics and Epistemology”, Philosophical Topics (forthcoming), and “Disagreement – Ethics and Elsewhere”, Erkenntnis (forthcoming).