Rättsfilosofi

Uppsala är en av de få filosofiska institutioner som inom praktisk filosofi utvecklat ämnet rättsfilosofi. Högre seminariet i rättsfilosofi etablerades 2015 till följd av bl.a. rektors stöd av ämnet. I början av nittonhundratalet blev Uppsala universitet och Filosofiska institutionen centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande i och med den skandinaviska rättsrealismen. Dit räknas, förutom Axel Hägerström och Adolph Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Idag är Patricia Mindus, som är verksam vid institutionen, nationell ämnesrepresentant som ordförande i Svenska IVR. Inom högre seminariet presenteras texter där olika ämnen inom rättsfilosofi behandlas. Nationella och internationella gästföreläsare inbjuds regelbundet. Avhandlingsplaner presenteras och slutseminarier inom rättsfilosofi sker inom ramarna för detta seminarium. Vidare presenterar doktorander inom rättsfilosofi pågående avhandlingsarbeten här. Ämnena varierar, och inriktningen bestäms till viss del av seminariedeltagarnas intressen.

Seminarieansvarig är Patricia Mindus. Seminarium torsdagar 16-18 eller enligt kallelse. Kontakta seminarieansvarig för att bli del av seminariets mejlinglista och få tillgång till seminarieunderlag. För seminarieprogram, se sidan Kalendarium.