Teoretisk filosofi

Högre seminariet i Teoretisk filosofi leds av Matti Eklund. (Seminariet inom språk- och kulturfilosofi, som leds av Sharon Rider, är ett separat forskningsseminarium inom Teoretisk filosofi, och Seminariet inom filosofins historia, lett av Pauliina Remes, är likaså ett separat seminarium.) Ämnen för föredrag varierar men är oftast inom kärnområden av ämnet, såsom metafysik, språkfilosofi, epistemologi, medvetandefilosofi, samt logikens och matematikens filosofi. Inriktning från termin till termin kan bestämmas av deltagarnas intressen och pågående forskningsprojekt. Både lokala forskare samt forskare från övriga Sverige och utlandet ger presentationer. Projekt som till viss del påverkat seminariets verksamhet är Varats lätthet och Normativitetens olika former.

Vidare sker presentationer av avhandlingsplaner inom Teoretisk filosofi inom ramarna för detta seminarium, och slutseminarier äger också rum här. En del av doktoranderna inom Teoretisk filosofi presenterar regelbundet pågående avhandlingsarbete här.

För seminarieprogram, se sidan Kalendarium.

Senast uppdaterad: 2021-01-22