Studentworkshop inför konferensen i maj 2017 "Women in Philosophy - Philosophy in Action"

Inför konferensen i maj 2017 Women in Philosophy - Philosophy in Action anordnas ett antal förberedande workshops av, med, och för kvinnliga studenter i Uppsala.

Läs mer om workshopen i Facebookgruppen Workshop: Women in Philosophy - Philosophy in Action.

Läs mer om detta uppstartsevenemang i gruppens Facebookevenemang.