Jonas Hultin Rosenberg och Johan Wejryd: "Project Design of Pilot Study in Exploring Citizenship"

Samseminarium - Högre seminariet i rättsfilosofi, programmet "Exploring Citizenship" och Statsvetenskapliga institutionens seminarium i politisk sociologi och ekonomi

Jonas Hultin Rosenberg och Johan Wejryd (Uppsala universitet) presenterar delar av forskningen inom programmet "Exploring Citizenship": "Project Design of Pilot Study in Exploring Citizenship"