Praktisk filosofi – Samseminarium Uppsala och Stockholms universitet

  • Datum: –13.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Folke Tersman för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

– Emil Andersson, Uppsala universitet: "Distributive Justice and the Basis of Equality". Kommentar: Katharina Berndt-Rasmussen, Institutet för framtidsstudier.

– Isaac Taylor, Stockholms universitet: "Security: A Political Account". Kommentar: Folke Tersman, Uppsala universitet.