Oda Tvedt – Slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Pauliina Remes för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Tiden.)

Slutseminarium för Oda Tvedt, Uppsala universitet, och avhandlingen Plato’s Critique of Democracy: Freedom, Fear, Tyranny.

Opponent: Franco Trivigno, Universitetet i Oslo. Lektörer: Olof Pettersson och Andrew Reisner.