Oda Tvedt – Slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Pauliina Remes för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Tiden.)

Oda Tvedt, Uppsala universitet: slutseminarium. Opponent: Franco Trivigno, Universitetet i Oslo.