(FRAMFLYTTAT) Hallvard Stette – Avhandlingskapitel

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Pauliina Remes för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Framflyttat, nytt datum meddelas senare.)

Hallvard Stette, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel