(FLYTTAT) Jeremy Page, Uppsala universitet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom (kontakta Matti Eklund för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

(OBS! Framflyttat. Nytt datum meddelas senare.)

Mer information meddelas senare