Karin Enflo: "Egalitarianism and Prioritarianism"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom (kontakta Erik Carlson för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Karin Enflo, Stockholms universitet: "Egalitarianism and Prioritarianism"