Nora Hämäläinen: "Moral Change and Truth"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Sharon Rider för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Nora Hämäläinen, Centre for Ethics, University of Pardubice, Czech Republic: "Moral Change and Truth"