Bokdiskussion – Folk & Vilja

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Olena Markstedt för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Olena Markstedt
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi i samarbete med Högre seminariet i politisk teori och Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Medverkande: Folke Tersman, Torbjörn Tännsjö, Hans Agné, Jonas Hultin Rosenberg, Patricia Mindus

Evenemang på svenska