Jasmina Nedevska and Yaffa Epstein: " 'Attack on the Separation of Powers?' ”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Daniel Hedlund för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Daniel Hedlund
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi i samarbete med Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Jasmina Nedevska, Uppsala University and Yaffa Epstein, Uppsala University: " 'Attack on the Separation of Powers?' The Legitimacy of Climate Change Litigation in Global Climate Governance"