Olle Uppenberg: "Att beskriva filosofiskt tänkande"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Sharon Rider för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Olle Uppenberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, presenterar avhandlingskapitlet "Att beskriva filosofiskt tänkande"

Seminariet hålls på svenska