Karim Jebari: "Replaying history’s tape"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom (kontakta Folke Tersman för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Karim Jebari, Institutet för framtidsstudier: "Replaying history’s tape: Convergent cultural evolution and the prospects of humanity after a social collapse"