Natalie Stoljar, McGill University

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom (kontakta Folke Tersman för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

(OBS! Dag och tid.)

Mer information meddelas senare