Jasmina Nedevska, Katharina Berndt Rasmussen och Niklas Olsson-Yaouzis

  • Datum: –13.00
  • Plats: Blåsenhus – 12:228 och Zoom (kontakta Folke Tersman för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi, Uppsala universitet, och Högre seminariet i praktisk filosofi, Stockholms universitet

1) Jasmina Nedevska, UU: ämne meddelas senare. Opponent: Niklas Möller, SU

2) Katharina Berndt Rasmussen och Niklas Olsson-Yaouzis, SU: ämne meddelas senare. Opponent: Andrew Reisner, UU