Jasmina Nedevska, Katharina Berndt Rasmussen och Niklas Olsson-Yaouzis

  • Datum: –13.00
  • Plats: Blåsenhus – 12:228 och Zoom (kontakta Folke Tersman för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi, Uppsala universitet, och Högre seminariet i praktisk filosofi, Stockholms universitet

1) Jasmina Nedevska, UU: "Institutions for Future Generations: Two Obstacles to Political Legitimacy in Future-Oriented Climate Change Litigation". Opponent: Niklas Möller, SU.

2) Katharina Berndt Rasmussen och Niklas Olsson-Yaouzis, SU: "The tyranny of political correctness? A game theoretic model of social norms and implicit bias". Opponent: Andrew Reisner, UU.