Anna Nyman: "Not-So-Trivial Moral Luck"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken – Eng9-1061 och Zoom (kontakta Folke Tersman för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Anna Nyman, Uppsala universitet: "Not-So-Trivial Moral Luck"