Torben Spaak: "The Authoritative Intention Thesis"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Blåsenhus – 12:228 och Zoom (kontakta Folke Tersman för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Torben Spaak, Stockholms universitet: "The Authoritative Intention Thesis"