Orri Stefansson, Institutet för framtidsstudier

  • Datum: –13.00
  • Plats: Blåsenhus – 12:228 och Zoom (kontakta Folke Tersman för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

 Orri Stefansson, Institutet för framtidsstudier: ämne meddelas senare