Torben Spaak och Patricia Mindus: The Cambridge Companion to Legal Positivism

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom (kontakta Minna Gräns för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Minna Gräns
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi

Torben Spaak, Stockholms universitet, och Patricia Mindus, Uppsala universitet: The Cambridge Companion to Legal Positivism