(FLYTTAT) Maria Bexelius: "Who is the Refugee?"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Tommaso Braida för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Tommaso Braida
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi

(OBS! Framflyttat till 20 januari 2022.)

Maria Bexelius, Uppsala universitet: "Who is the Refugee?"