(FLYTTAT) Harry Alanen: "Aristotle's Philosophy of Action"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Pauliina Remes för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Framflyttat till 27 januari 2022.)

Harry Alanen, Oxford University: "Aristotle's Philosophy of Action" (prel. title)