(FLYTTAT) Onur Karamercan: "The Turn from Philosophy of Language to Language of Philosophy"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Sharon Rider för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

(OBS! Framflyttat till 25 februari.)

Onur Karamercan, PhD, Dept. of Philosophy, University of Tasmania: "The turn from philosophy of language to language of philosophy: A therapeutic dialogue between Heidegger and Wittgenstein"