Nathan Hanna: "On Using Those We Punish"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom (kontakta Erik Carlson för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

(OBS! Tiden.)

 Nathan Hanna, Drexel University: "On Using Those We Punish"