Hilary Greaves: "On the Desire to Make a Difference"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Hilary Greaves, University of Oxford: "On the Desire to Make a Difference"