Guilherme Marques Pedro – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal VIII
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Patricia Mindus
  • Disputation

Guilherme Marques Pedro försvarar sin avhandling The Human Right to Leave: But Whereto?

Mer information och abstract i DiVA