Paulina Ochoa Espejo: "On Borders: The Watershed Model"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Gyllenhjelmska biblioteket, Valvgatan 2
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Patricia Mindus
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi i samarbete med Högre seminariet i politisk teori, Statsvetenskapliga institutionen

Paulina Ochoa Espejo, Haverford University: "On Borders: The Watershed Model"

Kommentar och diskussion:
Martin Jacobson, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Guilherme Marques Pedro, Uppsala Universitet & UBI, Portugal