Pauliina Remes and Olof Petterson granted funds from The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences

2015-10-16

Pauliina Remes and och Olof Petterson is granted funds from The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences for the project: "Rationellt självstyre: En undersökning av personlig autonomi och dess platonska ursprung" (in Swedish).

News