Elisabeth Schellekens Dammann interviewed in Finnish Yle

2020-01-13

Elisabeth Schellekens Dammann is interviewed in the Swedish version of the Finnish public service media company Yle: "Ett förstört kulturarv angriper något grundläggande i vad det innebär att vara människa – vet du vilka kulturarv som förstörts i väpnade konflikter?" (in Swedish)

News