Patricia Mindus member of "The Swedish Law Journal Association"

2020-06-04

Patricia Mindus has been accepted as member of Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning (appr. "The Swedish Law Journal Association").

News