Sharon Rider föreläser på Folkets bildningsförbund i Åbo

2015-05-01

Sharon Rider föreläser på Folkets bildningsförbund i Åbo på temat "Striden om framtiden: utbildning som värde och medel”.

Nyheter