Kim Solin opponent på doktorsavhandling framlagd på Stockholms universitet

2015-11-23

Kim Solin är opponent på Magnus Hjelmbloms doktorsavhandling Norm-Regulation of Agent Systems: Instrumentalizing an algebraic approach to agent system norms, framlagd på Stockholms universitet den 3 november.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08