Elisabeth Schellekens Dammann gästföreläser på Institutt for filosofi i Bergen i december

2015-11-26

Elisabeth Schellekens Dammann gästföreläser på Institutt for filosofi i Bergen den 9 december: "Coming out of the Shadows: Thinking about Aesthetic Psychology at Chauvet Cave"

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08