Resemedel till masterstudenter utlyses. Sista ansökningsdag 1 april.

2016-03-08

Filosofiska institutionen utlyser medel för masterstudenter avseende resor med relevans för studierna. Ansökan kan gälla utgifter i samband med deltagande vid en konferens, workshop eller kurs på annan ort. Totalt utlyst belopp är 10 000 kr. I ansökan bör syftet framgå samt varför resan förväntas vara till gagn för den sökandes studier. Ansökan skall skickas till studierektorn Rysiek Sliwinski senast den 1 april 2016. Den som erhåller stöd bör göra sina bokningar av hotell och resa genom institutionen och den resebyrå institutionen samarbetar med.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08