Professorsinstallationen 2017 – Jens Johansson håller öppen föreläsning 14 november

2017-11-08

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 17 november håller de nya professorerna öppna föreläsningar.

Läs mer om Jens Johanssons
forskning

Tisdagen den 14 november håller Jens Johansson sin installationsföreläning Individens utbytbarhet i samtida filosofi.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08